Vi hjälper ditt företag med backup

Ett av våra större områden inom Webshop Consulting är just backup.

Backup

I takt med att företagets datahantering växer, ökar också kraven på tillgängligheten och vikten av att datafilerna inte försvinner. För många företag skulle det innebära en katastrof om dokument, bilder och databaser skulle försvinna. Denna situation kan elimineras genom att göra regelbunden backup.

När gjorde ert företag backup senast?
Och i så fall: Hur vet du om backuppen blev riktigt genomförd?
Vad händer vid eventuell stöld eller brand på ert företag?

Ett av våra större områden inom Webshop Consulting är just backup. Till skillnad från andra backupsystem som görs lokalt på datorn eller i företagets egna nätverk, erbjuder vi en extern backupplösning där alla filer kopieras över automatiskt via en säker anslutning till våra servrar och sparas i externa datahallar. Våra servrar gör i sin tur egna backupper på sig själva och på så sätt finns alltid minst en extra uppsättning av ert företags filer någon annan stans i Sverige. Ni kan själva välja att kryptera er backup  så att ingen mer än ni som har krypteringsnyckeln kan öppna dokumenten eller komma åt känslig data.

Vi erbjuder manuell och automatisk backup av i stort sett all typ av data:

  • Dokument (textfiler, Excel, bilder etc.)
  • Datorinställningar (för snabbare återställning om en dator kraschar)
  • Databaser (MySQL, MSSql, Oracle)
  • Microsoft Outlook
  • Exchange Mailservrar

Det enda som behöver göras för att komma igång, är att installera ett litet program på alla de enheter och datorer som ni vill ta backup på. Programmet kan sedan ställas in för vilka filer och hur ofta som backup ska tas. Vid varje backuptillfälle får du även en rapport via mejl över om backupen lyckades, för att säkerställa att allt fungerar som det ska.